Burgemeester De Maertelaere: ‘Na 10 jaar praten, nu tijd om te handelen’

Op 10 april 2014

Besturen is kiezen. Na 10 jaar praten, is het nu tijd om te handelen. Er is altijd een reden om iets niet te doen. De toestand van de infrastructuur van voetbalclub Sint-Joris en KLJ is schrijnend. We bieden een oplossing voor honderden jonge voetballertjes en leden van de jeugdbeweging. De gronden, die eigendom zijn van de stad Gent, kunnen we vlug verwerven. Ik begrijp dat de buurtbewoners voorbehoud hebben voor het onbekende, maar we willen zoveel mogelijk rekening houden met hun suggesties’, belooft De Maertelaere. Volgens hem vormen de hoogspanningslijn en aardgasleiding geen beletsel. ‘Hooiwege is voorbehouden voor lokale bedrijvigheid en Weegse is ongeschikt wegens te laag gelegen. Dat zijn geen alternatieven.’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is