Eerste spadesteek Hollands complex Rieme-Noord

Op 8 juni 2016, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Persartikels

Dames en heren genodigden,

 

De voorbije week was een zeer mooie week, in alle opzichten.

Vorige week was er de feestelijke opening van het bedrijf Distrilog, het eerste bedrijf in de Kluizendokken aan het ovaal van Wippelgem, met een oppervlakte van 2,2 hectaren en 35 nieuwe arbeidsplaatsen.

Vandaag de eerste spadesteek voor het langverwachte Hollands Complex. Een investering van het Vlaams Gewest van 4,3 miljoen EURO. Langverwacht, want ik herinner me nog de eerste gesprekken die we in 2001- 2002 voerden met het kabinet van toenmalig minister van Openbare Werken Dirk Van Mechelen.

Als gemeente verwelkomen we graag dergelijke grote investeringen op ons grondgebied.

De ligging van Evergem is economisch een geweldige troef: vlakbij de R4, in de onmiddellijke nabijheid van de N49 Knokke- Antwerpen en de op- en afritten van de autosnelwegen.

Het 32 kilometer lange kanaal Gent- Terneuzen en de haven van Gent staan in onze regio garant voor een zeer hoge graad van tewerkstelling.

Naast de reeds bestaande bedrijventerreinen Durmakker en Nest, zijn er op ons grondgebied nog ruim 300 hectaren te ontwikkelen bedrijventerreinen beschikbaar. Naast de Kluizendokken gaat het om een kleine 100 hectaren hier in Rieme- Noord (waaronder ook een zone voor lokale bedrijvigheid).

Gunstig voor potentiële investeerders is dat we hier te maken hebben met bedrijventerreinen en met havengebied waar de wet op de havenarbeid niet van toepassing is.

Dit biedt dus tal van opportuniteiten op economisch vlak. Extra jobs en ook extra inkomsten uit onroerende voorheffing, we moeten daar niet flauw over doen.

 

Het is voor ons als gemeentelijke beleidsvoerders een belangrijke uitdaging om die economische ontwikkeling te verzoenen met de leefbaarheid van onze kanaaldorpen én met de verkeersveiligheid langsheen de zeer drukke R4.

Het Hollands Complex is belangrijk voor de economische ontwikkeling, belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpskern Rieme en belangrijk voor de verkeersveiligheid.

Op economisch vlak komt er een goede ontsluiting naar de R4- west voor de reeds gevestigde bedrijven Mervielde, Total, Oleon en Fuji Oil. Via het Hollands Complex zullen ook alle toekomstige bedrijven voor hun klanten zeer vlot bereikbaar zijn van op de N49 Knokke- Antwerpen.

Voor de leefbaarheid van Rieme is het belangrijk dat er geen doorgaand verkeer meer zal zijn doorheen de Riemesteenweg en de Kanaalstraat. Begin 2018 kunnen we dan eindelijk werk maken van de vernieuwing van de dorpskern van Rieme. In het gemeentelijk budget is hiervoor een investering van ruim 3 miljoen EURO voorzien.

En er is natuurlijk ook de verkeersveiligheid. De woorden enkele jaren geleden van Wilfried Mervielde, zijn mij altijd bijgebleven. “Elke avond opnieuw ben ik opgelucht, als onze chauffeurs binnen zijn en er in Rieme geen ongeval is gebeurd.” Elk verkeersslachtoffer is uiteraard voor familie en nabestaanden maar ook voor de bedrijfsleiders en beleidsvoerders telkens een geweldige dreun. De machteloosheid is op zulke momenten niet te beschrijven. Mensen hebben dan geen boodschap aan plannen die in de toekomst ooit eens zullen gerealiseerd worden.

Door het Hollands Complex zullen de vrachtwagens niet meer door de woonstraten van Rieme rijden én het nieuw stuk fietspad en de nieuwe fietstunnel zorgen ervoor dat de werknemers per fiets hun bedrijf vlot en veilig kunnen bereiken.                                                                                                                                                                                                     

 

We danken de minister en de Vlaamse Regering voor de investeringen die in onze regio gebeuren.

We denken hierbij aan:                                                                                                                       

- het 2,5 kilometer lange fietspad tussen Drogenbroodstraat en Langerbrugsestraat;               

- de geluidsschermen aan de Kalewijk;                                                                                      

- aan dit Hollands Complex;                                                                                                     

- aan de verbinding vanuit Kluizen naar het ovaal van Wippelgem die volgend jaar start;

- aan de realisatie van de koppelingsgebieden waar de komende jaren in onze kanaaldorpen meer dan 100 hectaren worden bebost en er 10- tallen kilometers wandel- en fietspaden bij komen;

- aan de reusachtige budgetten die worden vrij gemaakt voor de omvorming van de R4- west…

Het is niet overdreven om te zeggen dat de komende 10 jaar dit gebied tussen het kanaal en de R4- west een ware metamorfose zal ondergaan.                                                                 

Tal van realisaties die economie en leefbaarheid verzoenen.                                                        

Dit alles is prima nieuws.                                                                                                            

En toch zou ik in mijn opdracht als burgemeester te kort schieten als ik de Vlaamse Regering niet de aandacht zou vragen voor 2 bijkomende punten.

- Eind vorig jaar gebeurde een dramatisch ongeval op het kruispunt Riemesteenweg, waarbij een kind op de fiets is verongelukt. Vele kinderen uit de woonwijken van Rieme passeren daar dagelijks op de fiets naar de beide scholen in Ertvelde- centrum. In de toekomst wordt de R4 op die plaats ingesleufd.

De vraag van de gemeente is om in afwachting van die insleuving op dit kruispunt aparte groentijden te geven voor enerzijds het gemotoriseerd verkeer en anderzijds de voetgangers en fietsers.

Ik weet dat dit door u zelf en uw kabinet reeds principieel is toegezegd. Het zou goed zijn en we dringen als gemeente aan om dit samen met AWV tegen het begin van het nieuwe schooljaar te kunnen realiseren.

 

- In de toekomst wordt de R4 drukker en drukker. De inwoners van de woonwijken in Rieme hebben vandaag reeds te maken met lawaai- overlast en willen dat daar geluidsschermen zouden worden geplaatst. Als gemeente vragen we aan het Vlaams Gewest om daar op korte termijn nieuwe geluidsmetingen te willen doen.

 

Beste aanwezigen. Ik rond af.

Belangrijke uitdagingen komen de komende jaren op ons af.

Beleidsvoerders en administratie van Vlaams Gewest, provincie, haven, stad en gemeente, in nauw overleg met werkgevers én met bewonersgroepen: het is fijn dat we in onze regio die uitdagingen samen willen en ook kunnen aanpakken.

 

Ten slotte dank ik ook het bedrijf Mervielde voor het geduld en voor de gastvrijheid.

 

En om te illustreren dat we niet van hetzelfde politieke merk moeten zijn om goed samen te werken, dat we zelfs niet voor dezelfde ploeg moeten supporteren, geef ik nu het woord aan Matthias De Clercq, voorzitter van het havenbedrijf.

 

Dank om te luisteren.

 

Joeri De Maertelaere

Burgemeester Evergem

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is