Evergem eist een oplossing voor de geur- en lichthinder door de asfaltcentrale in Rieme.

Op 16 maart 2014

Overleg met directie

De asfaltcentrale is gevestigd op grondgebied Gent, maar omdat vooral inwoners van Rieme de hinder moeten slikken, nam de gemeente Evergem het initiatief om de problemen aan te pakken, zegt Huyghe.

Eerder op de week had het Evergemse gemeentebestuur, samen met de Milieudienst en het Havenbedrijf Gent, nog overleg met de bedrijfsleiding. Die sprak de intentie uit om de problemen aan te pakken. Schepen Huyghe: ‘Het bedrijf erkent dat er klachten zijn, maar het is blijkbaar niet evident om precies te bepalen waar de oorzaak van de geurhinder ligt. De asfaltcentrale heeft wel meegedeeld dat het deskundigen zal inschakelen om een geuraudit uit te voeren in de maand april. Op basis van de resultaten wordt er meer duidelijkheid verwacht over de mogelijke bron of oorzaak. Daarop kunnen er gerichte maatregelen genomen worden.’

Ook voor de lichthinder lijkt er een oplossing in de maak. ‘De verlichting op de terreinen van de asfaltcentrale is storend voor omwonenden. Om lichthinder voor de omgeving te voorkomen, engageert het bedrijf zich om het verlichtingsconcept op het terrein aan te passen.’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is