Extra bos aan dorpsrand

Op 10 april 2017, over deze onderwerpen: Persartikels

De gemeente Evergem heeft 1,7 hectare extra groen aangeplant in Bommels, aan de rand van de dorpskern van Ertvelde.

De gemeente kocht vorig jaar 1,7 hectare weiland in Bommels in Ertvelde, met de bedoeling om een groene buffer aan te leggen. Het perceel ligt dicht bij de bebouwde kom en wordt nu ingericht als bos met een poel. "Het bosje ligt dicht genoeg tegen de dorpskern en vormt ook een goede visuele buffer voor het havengebied en de bebouwing van Ertvelde", zegt schepen Patrick Huyghe (N-VA). "Intussen werd het bosje aangeplant met 1.639 elzen op de nattere delen en een struikenrand van 6 meter breed met 1.393 inlandse plantensoorten zoals hazelaar, vuilboom, wilg, lijsterbes, sneeuwbal en sleedoorn. In de nazomer wordt nog een amfibieënpoel gegraven van ongeveer 100 vierkantere meter. Dat kan nu nog niet, omdat het grondwater te hoog staat. In het najaar zullen op het hoger gelegen deel nog eens 324 zomereiken aangeplant worden." (JSA)
 

Bron: hln.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is