Het is aangenaam om als eerste uit de burgemeesterpeiling te komen.....

Op 16 oktober 2011

 Hopelijk zorgt de uitslag van de enquête niet voor overdreven zenuwachtigheid in het college. We werken al vijf jaar goed samen. Ik hoop dat we dat ook in het laatste jaar van de bestuursperiode kunnen doen en dat we elkaar het zonlicht blijven gunnen. De voorbije jaren hebben we vanuit de bevoegdheden onderwijs en sport heel wat kunnen realiseren en het zijn ook bevoegdheden met een vrij grote zichtbaarheid.”

Ongetwijfeld haalt N-VA ook lokaal voordelen van wat er in de nationale politiek gebeurt.

‘Het zuiden van het land blijft zich halsstarrig verzetten tegen de noodzakelijke veranderingen die de Vlaamse kiezer vraagt. De duidelijke en vastberaden opstelling van N-VA bij de onderhandelingen wordt beloond.

Verder denk ik dat onze inwoners het waarderen dat we vorig jaar in Evergem al hebben duidelijk gemaakt dat we in oktober 2012 met een volledig eigen lijst met 31 N-VA- kandidaten naar de gunst van de kiezer dingen en niet voor de gemakkelijke weg van het kartel kiezen’, meent de 36-jarige De Maertelaere.

We ontvingen de voorbije weken ook heel veel positieve reacties op het huis- aan- huis- blad van N-VA Evergem waarin het nieuwe bestuur werd voorgesteld. Dat de inwoners in die folder konden kennis maken met veel nieuwe, gedreven en competente mensen die zich voor onze gemeente en voor onze partij willen inzetten zal zeker ook een gunstig effect op mijn score hebben gehad.
Sedert begin dit jaar is er ook een voortdurende stijging van het ledenaantal van N-VA in onze gemeente. Het enquêteresultaat geeft onze politieke familie zonder twijfel een extra boost', besluit De Maertelaere.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is