Hoezo, wordt het containerpark toch duurder?

Op 30 september 2013
 

N-VA Evergem niet akkoord met voorstel tot prijszetting afvalverwerking IVM

“In Evergem legt de meerderheid N-VA - CD&V in het beleidsplan volgend voorstel aan de gemeenteraad voor:

een tariefvermindering van 0,05 EUR/kg naar 0,03 EUR/kg voor al de betalende fracties op het containerpark + behoud van de tarieven van de huisvuilzak op 1,25 EUR/zak.

Dat voorstel is volledig conform de Vlaamse regelgeving.

N-VA Evergem wil zijn verkiezingsprogramma echt uitvoeren.

Het is voor ons geen vodje papier.” 

“Momenteel hebben gemeentebesturen het financieel moeilijk.

Als er tekorten zijn dan vindt N-VA Evergem dat gemeenten zelf minder moeten uitgeven in plaats van nieuwe inkomsten te zoeken bij hun inwoners (zoals tariefverhogingen voor containerpark en huisvuilzakken).

Deze aanpak kan perfect dienen als voorbeeld voor IVM in relatie tot de 19 IVM-gemeenten. IVM is een intercommunale die in het verleden goed heeft gewerkt en aanzienlijke reserves heeft kunnen opbouwen.

Op de algemene vergadering van juni hebben we er daarom ook op aangedrongen dat IVM ook zelf haar werkingsbijdrage zou beperken.

 Patrick Huyghe  Schepen van Milieu, Ruimtelijke Ordening en Containerparken

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is