Hogere toelage voor wijkinitiatieven en kermissen

Op 10 mei 2016, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Persartikels

Evergem - In Evergem zijn er heel wat kermiscomités actief. Zij kunnen voor de organisatie van een kermis een toelage krijgen. Ook wie samen met buren of wijkbewoners een feest wil organiseren, kan een toelage aanvragen. De gemeenteraad heeft de toelagen nu verhoogd (het reglement geldt, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2016). Iedereen die een wijkinitiatief, een wijkkermis of een dorpskermis organiseert, kan een subsidie aanvragen.

Wijkinitiatieven zijn kleinschalige en niet-commerciële activiteiten. Daarvoor kan men onder bepaalde voorwaarden, een toelage krijgen van 200 euro (vroeger 120 euro): het moet om een programma gaan met minstens drie activiteiten. Ook eetfestijnen of discobars komen nu in aanmerking. Een aanvraag voor een toelage moet gebeuren minstens drie maanden voor het evenement plaats heeft.  

Wijkkermissen zijn grotere kermissen die een programma met activiteiten aanbieden verspreid over verschillende dagen. Er moeten minstens vijf activiteiten aangeboden worden. De organisatoren kunnen een toelage tot 1.000 euro krijgen (voorheen 450 euro). De toelage moet minstens drie maand voor het evenement worden aangevraagd.  

Dorpskermissen zijn grote kermissen waar er minstens zeven activiteiten op het programma staan. In Evergem, Ertvelde en Sleidinge worden er twee per jaar erkend (of één grote) en in de andere dorpskernen één per jaar. De kermiscommissies kunnen voor een kermis in Belzele, Doornzele, Kluizen, Langerbrugge, Rieme of Wippelgem een toelage krijgen van 2.400 euro (voordien 2.000 euro). Voor een dorpskermis in Ertvelde, Evergem-centrum of Sleidinge blijft het maximumbedrag van de toelage 4.000 euro.

Aanvragen
 
De aanvraag doet men via het Evenementenloket. De premie kan tegelijkertijd aangevraagd worden met de aanvraag van het evenement zelf. Voor de aanvraag van de premie kan men gebruik maken van het 'Aanvraagformulier evenement' via deze site.

Bron : Het Nieuwsblad

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is