Kathleen haalt banden aan met Guaranda

Op 5 augustus 2013

Guaranda is een uit tien deelgemeenten bestaande stad in de arme provincie Bolivar in Ecuador en telt 80.000 inwoners.

‘Op vele gebieden is de situatie er schrijnend’, stelt Kathleen De Poorter (N-VA). Ze is sinds 1 januari de nieuwe schepen voor onder meer Internationale Samenwerking. ‘De convenant is een overeenkomst tussen de Guarandese universiteit Bolivar, Artevelde Hogeschool, Guaranda en Evergem en is een eerste aanzet voor een verregaande samenwerking rond onderwijs en de uitwisseling van studenten en docenten in beide richtingen.’

‘De eerste concrete realisatie is de selectie van drie AH-studentes, die vanaf januari vier maanden stage lopen in Guaranda en er ook hun eindwerk maken’, zegt Depoorter. Als Spaanssprekende voelt ze in Ecuador vlot de pijnpunten van de stedenbandprojecten aan.

Een van de drie stagiaires studeert voor ergotherapeut. ‘Hanne De Coninck uit Ertvelde en een andere studente volgen de studierichting Sociaal Werk. Ze zullen stage lopen in de Casa de la Ninez (Huis van het Kind) en in het MIES. Dat is een met Kind en Gezin vergelijkbaar departement van een ministerie. De studenten moeten er werken rond opvoedingsondersteunende projecten in kinderopvangcentra en de opleiding van ‘dagmoeders’ of opvoedsters. In de Casa de la Ninez, die vooral een meldpunt is voor kindermishandeling, zullen ze dieper ingaan op naschoolse begeleiding, recreatief omgaan met jongeren, zwangerschapspreventie en een globaal jeugdbeleid.’

‘De samenwerking tussen leerkrachtenopleidingen aan de universiteit van Bolivar en AH zit nog in de pijplijn’, weet Depoorter.

‘De drie studentes zitten in het laatste bachelorjaar en doorliepen een stevige selectieprocedure. Met het leren van Spaans en het leven in andere culturen worden ze voorbereid op hun verblijf in Guaranda’, legt Griet Van Herck uit. Die AH-docente en coördinator van stages in Ecuador is in Evergem voorzitter van de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking.

‘Uiteraard zet Evergem verder sterk in op de afvalverwerking. Dat is in Guaranda ons grootste project. Via de gemeentelijke basisschool van Wippelgem hebben we tevens een scholenband. Die bestaat hoofdzakelijk uit de uitwisseling van didactisch materiaal en via de tweejaarlijkse Fiesta Latina het betrekken van de kinderen bij de stedenband. Ons vierde luik is een eveneens zeer goed lopend bibliotheekproject’, besluit Depoorter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is