Kurt Moens wil bejaardenzorg betaalbaar houden

Op 26 oktober 2013

OCMW Evergem heeft drie woonzorgcentra (WZC) en diverse bejaardendiensten.

‘De snelle vergrijzing moet betaalbaar blijven. We zullen niet privatiseren, de 238 bedden blijven behouden en het personeelsbestand wordt niet afgeslankt’, beklemtoont voorzitter Kurt Moens (N-VA).

‘Voor de infrastructuur staan we voor uitdagingen. Voor WZC Ter Caele is een nieuwbouw nodig en WZC Ter Hollebeke moet worden aangepast om te voldoen aan de toekomstige normen. De installatie van een zorgketen en daarin een regisseursrol vervullen, dat is het uitgangspunt van onze nieuwe visie op bejaardenzorg. Die keten zal met mantelzorg, poetsdienst, thuiszorg en -verpleging vertrekken van de thuissituatie en verder gaan naar het lokaal dienstencentrum, kortverblijf en dagverzorgingscentra om te eindigen bij het voorzien van bejaarden- en assistentiewoningen en WZC‘s’, verduidelijkt Moens.

De bedoeling van die zorgketen is dat elke zorgvrager op het gepaste moment en zonder lange wachtlijsten de juiste zorg kan krijgen. ‘Daarvoor zullen nieuwe diensten nodig zijn en ook meer samenwerking met partners zoals thuisverpleging en gezinszorg. Om te kunnen concurreren, is verzelfstandiging nodig’, pleit Moens.

Daarbij blijft de overheid baas, maar is het opgericht bedrijf financieel verantwoordelijk.

De acht raadsleden van de N-VA/CD&V-meerderheid gaan akkoord met de nieuwe visie. De fracties van de oppositie onthielden zich wegens een tekort aan informatie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is