Het nieuwe bestuur van N-VA Evergem

Op 24 maart 2016, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

Maak kennis met het nieuwe bestuur van N-VA Evergem

Tijdens de bestuursvergadering van woensdag 9 maart werd een nieuw afdelingsbestuur verkozen.
Hierbij kreeg Peter Lapeere met ruime meerderheid het vertrouwen om zijn eerste termijn als voorzitter te starten.
Peter droeg bijgevolg zijn functie van penningmeester over aan Siegfried Van der borght.
Patrick De Wulf, gemeenteraadslid en zetelend in het bestuur van IVM, werd tot ondervoorzitter verkozen.

Verder wisselde voormalig leden- en organisatieverantwoordelijke Benita Verhegge de functie van ledenverantwoordelijke in voor secretaris.
Nieuwe en bestaande leden kunnen zich voortaan wenden tot Margot Colpaert.

Enzo De Weirt, één van de jongste NVA-bestuursleden, werd - naast webbeheerder - nu ook als communicatieverantwoordelijke voor de afdeling verkozen.
Nathalie Vermeulen neemt de functie van jongerenverantwoordelijke op zich. Zij zal ervoor zorgen dat ook jong N-VA binnen het bestuur wordt vertegenwoordigd.
Ronnie Genbrugge zal er als materiaalmeester voor blijven zorgen dat ons bestuur niets tekort komt.
De komende drie jaar mogen de inwoners van Evergem opnieuw het huis-aan-huisblad in hun brievenbus verwachten. De redactie van dit blad zal verzorgd worden door Leen Van Acker en Tony Verwulgen.

Tot slot wordt ons oorspronkelijk bestuur, samen met de rechtstreeks verkozen OCMW- en gemeenteraadsleden, de komende drie jaar versterkt door drie nieuwe bestuursleden: Jan-Willem Bogaert, Leen Van Acker en Maarten Vanheule.
Samen met de overige bestuursleden Bert Biliet, Alain Bogaert, Joris De Cokere, Sonja De Sutter, Vicky Devreese, Marc D'Haese, Jan Hoeylaerts, Monique Van Hoecke en Carlos Van Hoorebeke kunnen wij ons nu focussen op de verkiezingen van 2018 om tegen dan klaar te staan voor de inwoners van Evergem en hun belangen te kunnen verdedigen.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is