Minister keurde 33.000 € subsidies voor bebossing in Evergem goed

Op 21 augustus 2013

In 2011 besliste minister Joke Schauvliege het bossencompensatiefonds open te stellen voor lokale projecten van provincies en gemeenten. ‘

"Op de oproep van het Agentschap Natuur en Bos voor de aankoop van nog niet beboste terreinen kwamen zestien projectaanvragen binnen", zegt de minister, die zelf in Evergem woont. ‘Een jury koos vijf laureaten. In Evergem gaat het om lokale bosuitbreiding in de Kiekebossen, een terrein tussen de waterloop Kale en de R4.’

‘Het terrein dat voor het bebossingsproject in aanmerking komt meet 125 bij 114 meter’, bevestigt gemeenteraadslid Rik Van Herck (N-VA). Hij is in Evergem verantwoordelijke van Natuurpunt. ‘De zone is eigendom van de Federale Overheidsdienst Financiën. De aankoopprijs wordt 42.250 euro geraamd. Daarvan wordt 80 procent gesubsidieerd.’

‘Voor de aankoop van 2.600 planten en het toegankelijk maken van het bos is nog bijna 18.000 euro nodig’, zegt Evergems schepen voor Leefmilieu Patrick Huyghe (N-VA). ‘Dat bedrag komt uit ons Groenfonds. De percelen liggen in een bufferzone en deels in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is