Nieuw college van burgemeester en schepenen - Schepenen aangeduid en bevoegdheden verdeeld

Op 30 oktober 2012

Na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober sloten twee partijen, N-VA en CD&V, nog dezelfde avond een akkoord om de komende zes jaar Evergem samen te gaan besturen. N-VA lijsttrekker Joeri De Maertelaere wordt de nieuwe burgemeester. Hij volgt Erik De Wispelaere op die zelf eerste schepen wordt in de nieuwe bestuursploeg. Zowel N-VA als CD&V hebben nu een akkoord over de verdeling van de mandaten en bevoegdheden.

 

Overzicht van de verkozenen die de komende jaren zullen zetelen in het schepencollege en hun bevoegdheden:

 

Burgemeester: Joeri De Maertelaere (N-VA)

- Politie en brandweer

- Ontwikkeling van haven en kanaalzone

- Sport

- Communicatie en informatie

- Kerkfabrieken

- Intergemeentelijke samenwerking

 

Eerste schepen: Erik De Wispelaere (CD&V)

- Openbare werken

- Verkeer en mobiliteit

- Nutsvoorzieningen

- Landbouw

Tweede schepen: Kathleen Depoorter (N-VA)

- Financiën en begroting

- Middenstand en lokale economie

- Internationale samenwerking

- Volksgezondheid

- Dierenwelzijn

 

Derde schepen: Arséne Acke (CD&V) tot 31 december 2015, vanaf 1 januari 2016 vervangen door Rob Trenson (N-VA) (de bevoegdheden van schepen Acke blijven ook na 1 januari 2016 bij CD&V)

- Burgerlijke Stand en Bevolking

- Begraafplaatsen

- Senioren

- Plechtigheden (oudstrijders)

 

Vierde schepen: Patrick Huyghe (N-VA)

- Ruimtelijke ordening en stedenbouw

- Milieu

- Natuurontwikkeling

- Containerpark

 

Vijfde schepen: Joke Schauvliege (CD&V): gezien de onverenigbaarheid met haar functie van minister in de Vlaamse regering wordt zij tot de volgende verkiezingen voor het Vlaams Parlement (juni 2014) in het schepencollege vervangen door Arsène Martens (CD&V)

- Personeel (tot en met 31 december 2015 waarna bevoegdheid overgaat naar schepen Trenson)

- ICT

- Verbroedering

 

Zesde schepen: Martine Willems (CD&V)

- Cultuur en culturele infrastructuur

- Bibliotheken

- Jeugd en jeugdinfrastructuur

- Toerisme

- Gemeenschapsvorming en vrijwilligerswerk

- Voorzitter Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

 

Zevende schepen: Filip Lehoucq (CD&V)

- Onderwijs (tot 31 december 2015 waarna de bevoegdheid overgaat naar schepen Trenson).

- kinderopvang (tot 31 december 2015 waarna de bevoegdheid overgaat naar schepen Trenson)

- Feestelijkheden, kermissen en jaarmarkten

- Patrimonium (inclusief rechtszaken en verzekeringen)

- Monumenten en landschappen

- Erfgoed

 

OCMW voorzitter: Kurt Moens (N-VA)

De OCMW voorzitter wordt ook toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen. Hij wordt bevoegd voor OCMW en Sociale Zaken.

Rob Trenson (N-VA)wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Vanaf 1 januari 2016 wordt Rob Trenson ook schepen van personeel, onderwijs en kinderopvang. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is