Provincie Oost-Vlaanderen moet de taalwet respecteren.

Op 20 februari 2014

Op de provincieraad van woensdag 19 februari 2014 formuleerde provincieraadslid Kurt Moens bedenkingen bij de goedkeuring van het meerjarenplan 2014 – 2019 van de Islamitische gemeenschappen Ensarija te Gent en Yavuz Sultan Selim te Ledeberg. Hij stelde vast dat beide gemeenschappen geen Nederlandstalige website hebben.

In de voorwaarden van de afsprakennota tussen de desbetreffende gemeenschappen en het provinciebestuur wordt dit echter uitdrukkelijk opgenomen. In artikel 67 situeert men dat de vereniging ‘in haar betrekkingen met particulieren (…) steeds het Nederlands gebruikt’.

Reeds in oktober 2013 intervenieerde de N-VA om het provinciebestuur op haar verantwoordelijkheid te wijzen om de gemeenschap de taalwetgeving en de afsprakennota te doen respecteren. De bevoegde gedeputeerde engageerde zich toen om actie te ondernemen en de betreffende gemeenschap aan te sporen om zich in orde te stellen. ‘We stellen vast dat dit toen niet veel zoden aan de dijk heeft gebracht, want 5 maanden later stellen we vast dat men er niets heeft aan gedaan’, stelt Kurt Moens.

Geen vodje papier

Voor Kurt Moens is de taalwet geen vodje papier. Vandaar vragen we dat de betrokken gemeenschappen zich in orde stellen met de voorwaarden van de afsprakennota en de taalwetgeving te respecteren. Het punt werd dan ook verdaagd naar de volgende provincieraad.

‘De N-VA staat voor een inclusieve samenleving waar de diverse gemeenschappen effectief samenleven. De kennis van het Nederlands is een essentiële voorwaarde om dit te realiseren’, aldus Kurt Moens. Vandaar vinden wij het belangrijk dat met het Nederlands hanteert in de communicatie met de burgers.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is