RAADSLEDEN STELLEN ZICH VOOR

Op 9 juli 2015

Ik ben ervan overtuigd dat veel Evergemnaren mij reeds kennen, maar aan degenen die niet weten wie ik ben, wil ik me graag even voorstellen. 

Ik ben Patrick De Wulf, woonachtig in onze deelgemeente Ertvelde. Sinds 2013 zetel ik in de gemeenteraad van Evergem. De vergaderingen van de gemeenteraad boeien mij heel erg. Het thema dat mij het nauwst aan het hart ligt en waar ik voornamelijk voor wil ijveren is de veiligheid van alle inwoners, groot en klein, van onze gemeente.

Zo vind ik het zeer belangrijk dat men blijft investeren in voetpaden en veilige wegen (zones 30 – 50 – 70). Aandacht voor de belijning van de fietspaden is eveneens van groot belang. In functie van onze kinderen moet verder zorg gaan naar een grote zichtbaarheid van de oversteekplaatsen, in het bijzonder aan de scholen.

Naast mijn mandaat van gemeenteraadslid zetel ik ook in de Raad van Bestuur van IVM (Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland). In deze afvalintercommunale krijgen we de kans om – als afgevaardigde van onze gemeente – mee te debatteren en te beslissen over bepaalde thema’s, zoals het vernieuwen van ovens, het opvolgen van de werking van recyclageparken, enz.

Patrick De Wulf

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is