recreatiezone aan Tervenen uitbreiden

Op 9 november 2014

‘Dat is te smal en te klein (1.175 vierkante meter) om de verschillende recreatieve behoeften van de woonomgeving te kunnen realiseren’, betoogt schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick Huyghe (N-VA).

‘De bestaande recreatieve zone uitbreiden is echter in strijd met de voorschriften. Het tweede deel meet 3.885 vierkante meter, maar ligt volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.’

‘Dat kunnen we met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) omvormen naar een recreatiezone op wijkniveau. Vroeger lag de eindbeslissing daarvoor bij de deputatie, maar nu kan de gemeente daarover zelf beslissen’, bevestigt Huyghe.

De opmaak van het RUP wordt op 6.000 euro geraamd. ‘We zullen het groen in het agrarisch gebied volledig behouden of zelfs uitbreiden. Omdat de speeltuigen zonevreemd waren, werden ze verwijderd. Na de goedkeuring van het RUP zullen we ze terugplaatsen’, belooft Huyghe.

Behalve de SP.A-raadsleden, die zich onthielden, gaf trouwens de voltallige raad zijn fiat voor de plannen van het schepencollege.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is