Zuhal Demir geeft leefbaarheid in Gentse kanaalzone een stevig duwtje in de rug.

Op 11 april 2020, over deze onderwerpen: Persartikels

Zuhal Demir geeft leefbaarheid in Gentse Kanaalzone een stevig duwtje in de rug

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de Vlaamse regering het inrichtingsplan landinrichting ‘Rieme Oost’ goed. Vlaanderen investeert zo 2,1 miljoen euro in de verdere verbetering van de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse Kanaalzone. In het plan wordt o.m. een park voorzien in Evergem wat zal zorgen voor aantrekkelijke groene bosbuffers langs de pas aangelegde havenweg en nieuwe functies voorzien voor Rieme en de Gentse haven.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt de plannen van de regering uit voor de zogenaamde koppelingsgebieden in de Gentse haven. Dit zijn gebieden die de woonkernen in de Gentse haven en de industriegebieden met elkaar verbinden.

De voorbije jaren werden al plannen opgemaakt voor de koppelingsgebieden ten noorden en ten zuiden van Rieme. Het koppelingsgebied Rieme Oost is het derde inrichtingsplan dat op termijn zal zorgen voor een groene afwerking van ‘de kop van Rieme’ aan het kanaal Gent-Terneuzen.

Recreatiepark

Vlaanderen gaat o.m. de voormalige steenbakkerij van Wienerberger en een verlaten perceel van Total opkopen en de sites saneren en omvormen tot een groen park. Een beperkt deel van de voormalige steenbakkerij kan eventueel een recreatieve en/of culturele functie krijgen en zorgen voor een sterkere dynamiek voor zowel het park en het dorp als bijdragen aan de identiteit van de havenomgeving. Het park zal ook zorgen voor aantrekkelijke groene bosbuffers langs de pas aangelegde havenweg en nieuwe functies voorzien voor Rieme en de Gentse haven: ontmoetingsplaatsen, een speelbos, wandelpaden en een uitkijkpunt op de havenomgeving.

Groene bufferzones

Aan de noordzijde van Rieme worden de achtertuinen langs de Kanaalstraat-Puinenstraat een afgewerkt met bufferzones. Enkele delen van deze groenbuffer bestaan vandaag al of bestaan uit goed ontwikkelde begroeiing in private tuinen. De bewoners kunnen voor buffers in hun eigen tuin een subsidie aanvragen.

Veilige ontsluiting voor fietsers

Om het toekomstige park en het functioneel en recreatief fietsverkeer veiliger te laten verlopen, zullen fietsers langs het park kunnen rijden in plaats van langs de drukke havenweg. Hiervoor wordt de fietsverbinding Tragelstraat-Christoffel Columbuslaan verbeterd.

“Door de verlaten industriezone om te toveren tot een groen recreatiepark waar jong en oud terecht kunnen, een veilig fietspad aan te leggen dat kan worden gebruikt voor zowel woon-werkverkeer als door recreatieve fietsers en een groene buffer tussen de woningen en de achterliggende bedrijven, geven we de leefbaarheid in de Gentse Kanaalzone een flinke duw in de rug”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Burgemeester Joeri De Maertelaere van N-VA Evergem is zeer tevreden met de steun vanuit Vlaanderen. “Dit is ondertussen al de derde fase van de opwaardering van Rieme en bij uitbreiding alle Gentse kanaaldorpen. Op termijn zullen zowel de omwonenden als toeristen kunnen genieten van alle troeven die Gentse Kanaalzone te bieden heeft.”

De start van de werken is gepland voor 2022.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is