Jens Antjon

Lokaal penningmeerster

Politiek in het bloed

Praten voor een groep was voor Jens nooit een probleem. Al op zijn 5de sprak hij op Radio 2 over zijn visusproblematiek en hoe hij binnen het gezin op een gewone manier functioneert. Vijf jaar later maakte hij een website over zijn beperking en sprak hij voor het grote publiek in Gent in opdracht van het UZ Gent. Het was toen al in de sterren geschreven dat hij, naast informeren, ook zou participeren in allerlei posities. De eerste keer was dat in de grootste hogeschool van Vlaanderen, HoGent. Door zijn inzet binnen de onderwijs-, kwaliteit- en participatieraad werd hij verkozen tot studentenvertegenwoordiger binnen de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van HoGent. Daarnaast werd hij verkozen tot voorzitter van de Studentenraad en ondervoorzitter van de Sociale Raad. Maar daar stopte het niet voor Jens. Ook op lokaal niveau zette hij zich in binnen de Raad van Bestuur van de UGent en AUGent. Tevens maakte hij de sprong naar het Vlaams niveau. Zo nam hij deel aan instellingsreviews en zette hij zich in voor de Vlaamse Hogescholen Raad, Vlaamse Onderwijsraad en de Vlaamse Vereniging voor Studenten.

Met deze gedrevenheid en ervaring was de sprong naar politiek een voor de hand liggende keuze eens hij de schoolbanken verliet. Binnen N-VA zet Jens zich dan ook in voor onderwijs en welzijn op Vlaams niveau. Op lokaal niveau is hij actief in Evergem als penningmeester. Dit combineert hij met het drukke leven van een jonge ondernemer. Met zijn bedrijf Oval Group en VZW Anders Leren probeert Jens een moderne draai te geven aan onderwijs en het maatschappelijk debat dat er rond gevoerd wordt.

Sinds eind 2017 schrijft Jens mee aan adviezen rond personen met een handicap. Met zijn denktank adviseert hij begeleid door de studiegroep vrijblijvend de verschillende verkozenen op alle niveau`s binnen de N-VA volgens een bottom-up informeel systeem gebaseert op ervaringsdeskundigen die de realiteit aan de theori dagdagelijks toetsen. Uit deze activiteit is hij tevens in 2018 gevraagd als voorzitter van de Flemish European Organization for persons with a Disability (FEODI) en vroeg m`n Jens omwille van zijn deskundigheid ook om toe te treden tot het European Network Independent Living (ENIL).

Deze bezigheden zorgen ervoor dat Jens een veelgevraagd spreker is op tal van gelegenheden. Op een humoristische en vlotte manier kan Jens vertellen over zijn parcours en visie op de maatschappij omdat hij er zelf voor zijn plekje heeft gevochten en vol passie hierop op terug kijkt.