Schepenen

Joeri De Maertelaere

Politie en brandweer, Ontwikkeling van haven en kanaalzone, Sport, Communicatie en informatie, Kerkfabrieken, Intergemeentelijke samenwerking

Kathleen Depoorter

Kathleen Depoorter
Financiën en begroting, Middenstand en lokale economie, Internationale samenwerking, Volksgezondheid, Dierenwelzijn

Patrick Huyghe

Patrick Huyghe
Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Milieu, Natuurontwikkeling, Recyclagepark, Huisvesting, Openbaar groen, Wegen in verkavelingen tot overname door gemeente (inclusief rooilijnen in andere verkavelingen)

Kurt Moens

OCMW, Sociale zaken (inclusief armoedebestrijding), Gezin, Welzijnszorg, Mensen met een beperking, Gelijke kansen, Sociale huisvesting (inclusief rooilijnen in sociale verkavelingen), Drugbeleid

Rob Trenson

Rob Trenson
Onderwijs, Personeelszaken, Kinderopvang